Portfolio

Scoren in de wijk

Scoren in de wijk

Samen met Wilco den Hartog, sportcoach bij Sportservice Veenendaal, organiseert Jaap Pilon al enkele jaren het project “Scoren in de Wijk”.

Type project Het heeft tot doel om kinderen in diverse Veenendaalse wijken te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de wijk waarin zij wonen en hun bewoners.

Opdrachtgever Patrimonium woonservice, Sportservice Veenendaal, Gemeente Veenendaal en diverse Veenendaalse bedrijven

Boek "Mijn Kerkewijk"

Boek "Mijn Kerkewijk"

In november 2015 verscheen het standaardwerk “Mijn Kerkewijk, een straatlengte nostalgie en historie” van de hand van Jaap Pilon. Het boek behandelt in 425 pagina’s, 70 hoofdstukken en 1062 foto’s de geschiedenis van de Kerkewijk, de belangrijkste verkeersader van Veenendaal. En passant neemt de schrijver de lezer mee in de geschiedenis van het voormalige turf-, textiel- en sigarendorp. Het boek is in een oplage van 2300 exemplaren gedrukt en uitverkocht.

Type project Het schrijven van het boek "Mijn Kerkewijk"

Opdrachtgever Historische Vereniging Oud Veenendaal

JUMBO kwartetspel

JUMBO kwartetspel

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Huibers Supermarkten Veenendaal verzochten de heren Steven en Kees Huibers, eigenaren van de JUMBO-vestigingen aan het Dr. Slotemaker de Bruïneplein en het PWA-park in Veenendaal Jaap Pilon om voor een klantenactie een historisch kwartet samen te stellen. De klanten van beide supermarkten kregen vanaf 8 september 2016 kwartetkaarten bij de gekochte boodschappen cadeau. Het Veens Historisch Kwartet, dat bestaat uit 52 historische foto’s met bijgaande tekst, is door Jaap Pilon samengesteld. In totaal zijn er meer dan 10.000 doosjes met kwartetten in Veenendaal en de regio uitgegeven. Het eerste kwartet werd op donderdag 1 september 2016 in de Cultuurfabriek uitgereikt aan burgemeester Wouter Kolff.

Type project Ontwikkelen kwartetspel

Opdrachtgever JUMBO Huibers in Veenendaal

"Ontdekkingstocht door de Democratie"

"Ontdekkingstocht door de Democratie"

Sedert 2012 verzorgt Jaap Pilon een cursus over het politieke besluitvormingsproces voor mensen met een verstandelijke beperking. De cursus is door hem uitgedacht en opgezet en wordt uitgevoerd samen met Bert van de Weerd en Stichting Buitenzorg Veenendaal. Aan de cursus nemen in 2017 14 cursisten deel. De afgelopen jaren zijn er door de deelnemers aan de cursus twee raadsvergaderingen gehouden onder voorzitterschap van de burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff. Van de beide raadsvergaderingen is een DVD-opname gemaakt. Tevens is er in 2016 een bezoek gebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk in Den Haag, waarbij de cursisten de minister een petitie hebben aangeboden met het verzoek om hulp te mogen ontvangen in het stemhokje bij de verkiezingen. Daarnaast is een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal onder leiding van het Veenendaalse Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP). De cursus “Ontdekkingstocht door de Democratie” is de enige in zijn soort in Nederland en vindt twee maal per maand plaats op dinsdagavond.

Type project Cursus mensen met een verstandelijke beperking

Opdrachtgever Eigen project ism Stichting Buitenzorg

Presentaties en Lezingen

Presentaties en Lezingen

Al vele jaren is Jaap Pilon een veel gevraagd presentator voor zeer uiteenlopende bijeenkomsten en voor het houden van diverse lezingen Een aantal voorbeelden: Het Groot Veenendaals Dictee (2009-2013), presentatie VOF-trofee gemeente Veere Ondernemersvereniging (2011), lezing tijdens Cuneralezing (2012 en 2014), presentatie Amateurkunstfestival Veenendaal (2012), Muzen Award Veenendaal Theater De Lampegiet (2012 en 2013), Amateurkunstfestival Veenendaal (2012 en 2015), diverse Culturele Café’s Veenendaal (2013-2017), Benefietavond Stichting Buitenzorg Veenendaal (2013), Warchild 538 (2013), Open Monumentendag Veenendaal (2013), Kunstexpositie Door2Door Veenendaal (diverse jaren), Boekpresentatie Kookboek Wegener (2012), Petrakerk Veenendaal over Geloof, Hoop & Liefde (2012), Boekpresentatie Michel van Meijer (2012), Lezing Heiligenbeelden Petrakerk (2016), Afscheid directeuren Patrimonium woonservice in Theater De Lampegiet (2015), Opening Fitnesscentrum LaVita Veenendaal (2012), Proms Night Veenendaal (2016), Ouderen Diner Nationaal Ouderenfonds Hotel Van der Valk (2016), Presentatie Boek “Mijn Kerkewijk” (2015), 30 lezingen over het boek “Mijn Kerkewijk” (2016) presentatie Oranjedag Markt Veenendaal (2016), Samen voor Veenendaal (2016), Presentatie nieuwe CD Keetje & Ko “Persoonlijke Groei” met Rob de Nijs (2016), Kunstroute Veenendaal (2016), Brillententoonstelling Museum Veenendaal (2016), MKB-Veenendaal Eindejaarsevent (2016). 10 januari 2017 Gastspreker Bestuursacademie Amsterdam over politieke sensitiviteit 16 januari 2017 Lezing Katholiek Vrouwen Gilde Veenendaal 18 januari 2017 Lezing “Als beelden spreken” , Scherpenzeel 25 januari 2017 Presentatie Verkiezing Stadsdichter Veenendaal, Stipplein Veenendaal 8 februari 2017 Presentatie Cultureel Café korte verhalen middelbare scholieren, De Plantage 15 februari 2017 Deelname Pecha kucha Night met voordracht “Ontdekkingstocht door de Democratie”, Spectrum Veenendaal 8 maart 2017 Lezing “Mijn Kerkewijk” bij Cultureel Café Veenendaal, De Plantage 9 maart 2017 Presentatie Verwijzersdag GGZ Leger des Heils Gelderland te Apeldoorn 15 maart 2017 Lezing “Mijn Kerkewijk” Rode Kruis Veenendaal.

Debatten

Debatten

Jaap Pilon heeft een rijke ervaring in het leiden van debatten. Zo leidde hij de afgelopen jaren o.a. Lagerhuisdebat BIGA-groep Zeist (2011), scholierendebat gemeente Veenendaal (2011), het VVD Cultuurdebat in de gemeente Hilversum (2012), het landelijk debat Leerlingenvervoer in Hilversum (2012), debat Leerlingenvervoer in de gemeente St. Michelsgestel (2012), SP-debat Veenendaal (2012), het Gemeentelijk Cultuurcongres in Rotterdam (2014), het Nationaal Monumentencongres in Tilburg (2014), Jongeren voor Jongeren debat (Forum) in Leeuwarden (2014), Verkiezingsdebat gemeenteraad Veenendaal in De Plantage (2014), Verkiezingsdebat gemeente Rhenen Gemeenteraad (2014), Verkiezingsdebat gemeente Rhenen-Achterberg (2014), Verkiezingsdebat gemeente Renswoude (2014), de Verwijzersdag GGZ Leger des Heils Gelderland in Arnhem (2014), de Verwijzersdag GGZ Leger des Heils Gelderland in Ugchelen (2015) en vele andere debatten.

Veilingen

Veilingen

Jaap Pilon heeft in het kader van Goede Doelen een groot aantal veilingen geleid. Een greep uit een aantal recente veilingen: Veiling Businessclub “De Heuvelrug” (DOVO) (2010), Kunstveiling Roparun Nucletron Team 018 (2011), Veiling Dining with Stars, Ronde Tafel Rijnweek Rhenen (2013), Veiling Rotary Veenendaal voor “De Vlinder Vallei”- gehandicaptenzorg (2016).

Ambassadeur Landgoed Prattenburg

Ambassadeur Landgoed Prattenburg

Sedert 2015 is Jaap Pilon ambassadeur van het Landgoed Prattenburg in de gemeente Rhenen. Komend jaar zet hij zich in voor het Lanen Project Prattenburg. In de komende 5 jaar zullen er naar schatting 400 laanbomen vervangen moeten worden, deels doordat de laan te oud of te slecht wordt en daarmee een gevaar oplevert voor de omgeving, deels omdat er vanwege de hoge onderhoudslasten gekozen wordt voor een andere boomsoort. Jaap Pilon heeft in december 2016 een projectvoorstel geschreven om te bewerkstelligen dat derden actief betrokken worden bij het realiseren van een nieuwe laan op het landgoed Prattenburg. Momenteel is het project in bespreking. In het voorjaar 2016 volgen er voorstellen en de uitvoering van het project.

Type project Lanen Prattenburg

Opdrachtgever Familie Van Asch van Wijck